Nehřešte slovem

09.01.2009 11:50

Mluvte pravdu. Říkejte jen to, co si myslíte. Nemluvte proti sobě a nepomlouvejte druhé lidi. Užívejte sílu slova v zájmu lásky a pravdy

Vyhledávání

Kontakt

Ing. Andrea Rozbrojová 608 83 13 83

Když se spolu hádá logický rozum a nelogický cit, zvítězí obvykle rozum.

Často se raduje a neví, že každé vítězství je krokem k velké ztrátě, protože jednou ho opustí cit, o němž nikdy neslyšel a který nikdy nepoznal. A to pak je stejné, jako by něco zemřelo.